Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

Majlis Penuh

Jawatankuasa/ Lembaga Majlis Penuh Seremban

Organisasi pentadbiran Majlis Perbandaran Seremban diketuai oleh seorang Yang DiPertua Majlis dengan dibantu oleh seorang Setiausaha Majlis berserta 11 orang Ketua Jabatan dan 23 orang Ahli Majlis.

Dalam urusan pentadbirannya, Majlis Perbandaran Seremban mempunyai 11 Jawatankuasa Kecil yang bertanggungjawab untuk menentukan dasar - dasar dan polisi yang akan dilaksanakan oleh Majlis. Jawatankuasa Kecil tersebut ialah :-

 

JAWATANKUASA-JAWATANKUASA MAJLIS

JAWATANKUASA BILANGAN AHLI MAJLIS

Mesyuarat Majlis Penuh

23

Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Maksud - Maksud Am

9

Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan & Pembersihan Bandar

Dan Pusat Setempat (OSC)

16

Jawatankuasa Lalulintas, Pengangkutan Awam dan Infrastruktur

18

Jawatankuasa Lembaga Rayuan Cukai Taksiran

16

Lembaga Pengambilan dan Kenaikan Pangkat

1

 Lembaga Tatatertib

1

Lembaga Rayuan Tatatertib

1

Jawatankuasa Unit ‘Task Force’ Program Bandar Selamat

9

Jawatankuasa Kekemasan Bandar dan Landskap

13

Jawatankuasa Pelancongan

9

Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)

4