SENARAI PERINTAH DAN PERATURAN MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

BIL PERKARA

1.

Peraturan-peraturan Bagi Pegawai-pegawai Dan Kakitangan Majlis Perbandaran Seremban (Kelakuan Dan Tatatertib) 1998

2.

Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat MPS 1979

3.

Perintah (Kenderaan Berjalan Lambat) (Sekatan Penggunaan Jalan) Majlis Perbandaran Seremban 1987

4.

Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) Majlis Perbandaran Seremban 1992

5.

Perintah Lalulintas Jalan (Kenderaan Bergerak Perlahan) (Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan) Majlis Perbandaran Seremban 2003

6.

Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Letak Kereta Bermeter) (Majlis Perbandaran Seremban) (Pindaan) 2009

7.

Perintah Lalulintas (Bandar Seremban) Lalulintas Sehala (Majlis Perbandaran Seremban 1981

8.

Perintah Had Laju (Majlis Perbandaran Seremban) 2008

9.

Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (MPS) 1994

10.

Perintah Lalulintas Jalan (Kenderaan Bergerak Perlahan) (Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan) (Majlis Perbandaran Seremban) 2003

 

SENARAI PERINTAH DAN PERATURAN MAJLIS PERBANDARAN NILAI

BIL PERKARA

1.

Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Seremban) 2002

2.

Perintah 2 perintah (Kenderaan Berjalan Lambat) (Sekatan Penggunaan Jalan) Majlis Daerah Seremban 1999

 

*Bagi tujuan penggabungan dan penaiktarafan Majlis Perbandaran Seremban dan Majlis Perbandaran Nilai sebagai Majlis Bandaraya Seremban, kesemua Undang - Undang Kecil, Perintah dan Peraturan yang diwartakan bagi Majlis Perbandaran Seremban dan Majlis Perbandaran Nilai adalah kekal dan berkuatkuasa untuk Majlis Bandaraya Seremban sehingga pembatalan atau pindaan dibuat.