• Permohonan ini hanya boleh dikemukakan apabila pemohon sudah mendapat kelulusan kebenaran merancang.  Antara jenis permohonan pelan kejuruteraan, adalah pelan kerja tanah & jalan/ perparitan dan pelan lampu jalan.
  • Permohonan pelan kerja tanah & jalan/ perparitan dan pelan lampu jalan hendaklah dikemukakan secara berasingan.

    >>>>> Muat turun senarai semak dan borang permohonan pelan kejuruteraan