• Menaik taraf kualiti hidup warga Bandar Raya Seremban dengan penyediaan kemudahan dan tempat riadah yang selesa.
  • Menyediakan jaringan infrastruktur dan kemudahan awam yang serba lengkap dan efisien di Bandar Raya Seremban.
  • Memperkasa pengurusan landskap yang efisyen.
  • Memudahkan urusan pelabur dan aktiviti perniagaan dengan mematuhi peruntukan undang-undang.
  • Memperkasa pengurusan kewangan yang cekap, berkesan dan berakauntabiliti.
  • Memperkukuh dan memantapkan sumber hasil Majlis.
  • Mempertingkat kebersihan Bandar Raya Seremban dengan kerjasama SWCORP
  • Meningkatkan kerjasama antara agensi kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan badan-badan profesional
  • Menaiktaraf tahap pendidikan dan kesedaran sivik dalam warga Bandar Raya Seremban.
  • Mewujudkan sistem pengurusan sumber manusia yang cekap, berkualiti dan berintegriti.
  • Membudayakan penggunaan ICT untuk kakitangan dan pelanggan Majlis.