Majlis Bandaraya Seremban menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

 

DATA TERBUKA
PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
Bullet Bilangan Pegangan Cukai Taksiran Dalam Kawasan Seremban (Sehingga Tahun 2022) 
Bullet Bilangan Taman Perumahan Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Seremban (sehingga Oktober 2023) Terkini
Bullet Maklumat Pecahan Gunatanah Di Bawah Majlis Bandaraya Seremban  Terkini
Bullet Pelan Blok Perancangan Majlis Bandaraya Seremban
Bullet Senarai Projek MARRIS 2022
PENYELENGGARAAN

Bullet

Penanaman Pokok Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Seremban

2017 - 2020 | 2021  | 2022 | 2023 

Bullet Maklumat Lampu Jalan
PELESENAN DAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
Bullet Bilangan Premis Perniagaan Di Bawah Majlis Bandaraya Seremban (Sehingga Tahun 2022) 
Bullet Bilangan Pelesenan Mengikut Kategori Lesen Majlis Bandaraya Seremban - Tahun 2022 
Bullet Syarikat Barang Kitar Semula Berdaftar Dengan MBS Terkini
KESIHATAN
Bullet Maklumat Pemeriksaan Premis Makanan Gred A Tahun 2023 (Sehingga April 2023) 
Bullet Senarai Premis Makanan Gred A Dalam Daerah Seremban - (Sehingga Ogos 2023)
Bullet Senarai Premis Makanan Gred B Dalam Daerah Seremban - (Sehingga Ogos 2023)
Bullet Statistik Pemeriksaaan Premis Makanan Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan 
Bullet Senarai Tandas Awam Di Bawah Seliaan Majlis Bandaraya Seremban Terkini
Bullet Senarai Tandas Awam 5 Bintang Terkini
ADUAN AWAM
Bullet Senarai Cadangan dan Maklum Balas Melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)

2021 |  2022 |  2023  
Bullet Senarai Pertanyaan Melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)

2021 |  2022 |  2023  
LAPORAN
Bullet

Laporan Tahunan Majlis

MPS - 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

MPN - 2015 | 2017 | 2018 | 2019

MBS - 2020 | 2021 | 2022 Terkini

Bullet

Laporan Tahunan Unit Integriti 2021

2021 | 2022

Bullet

Laporan  Tahunan Audit Dalam

MPS - 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

MPN - 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

MBS - 2020 | 2021 | 2022 

Bullet

Laporan Kerja Penyenggaraan Jalan Negeri, Negeri Sembilan Di Bawah Peruntukan Wang Amanah MARRIS

MPS - 2019

MPN - 2019

MBS - 2020 | 2021 | 2022

Bullet

Laporan Perjawatan (Sehingga Mei 2023) 

Bullet

Anggaran Hasil dan Perbelanjaan (Belanjawan)

MPS -2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

MPN - 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

MBS - 2020 | 2021 | 2022

Bullet

Penyata Kewangan

MPS - 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2019 Terkini

MPN - 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 Terkini

PELANCONGAN
Bullet Statistik Kedatangan Pelancong Ke Daerah Seremban 2011 - 2018
Bullet Maklumat Produk Pelancongan Mengikut Agensi
KOMPAUN & TEMPAT LETAK KERETA
Bullet Senarai Ejen Kupon Tempat Letak Kereta MBS Cawangan Nilai
Bullet Bilangan Kompaun Parking  (sehingga Tahun 2022) 
Bullet Statistik Penurunan Papan Tanda/Kain Rentang/Bunting/Poster Yang Tidak Sah Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan  
KEMUDAHAN
Bullet Senarai Kemudahan Dewan Di Bawah Seliaan Majlis Bandaraya Seremban
PERKHIDMATAN DALAM TALIAN
Bullet Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Tahun 2022 

JUMLAH PELAWAT :