Seremban Full Council Committees/ Boards

The administrative organization of the Seremban City Council is headed by a Mayor, assisted by a Council Secretary as well as 11 Heads of Departments, 5 Heads of Units and 24 Council Members.

In its administrative affairs, the Seremban City Council has 17 Sub-Committees which are responsible for determining the policies to be implemented by the Council. The Sub-Committees are : -

 

 

COUNCIL SUB-COMMITTEES

SUB-COMMITTEES NO OF COUNCIL MEMBERS

Mesyuarat Majlis Penuh

24

Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Maksud - Maksud Am (JKMA)

12

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)

7

Mesyuarat Jawatankuasa Lalulintas, Pengangkutan Awam dan Infrastruktur

24

Mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Rayuan Cukai Taksiran

11

Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat

24

Mesyuarat Jawatankuasa Kekemasan Bandar dan Landskap

24

Mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan Majlis Bandaraya Seremban

18

Mesyuarat Jawatankuasa Taskforce Pengindahan Dan Pemuliharaan Bangunan Usang Seremban
 
21

Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan & Pembersihan Bandar Dan Pusat Setempat (OSC)

24

Lembaga Tatatertib

2

Lembaga Pengambilan dan Kenaikan Pangkat

3

Lembaga Rayuan Tatatertib

2

Mesyuarat Jawatankuasa Penyelaras Pembangunan Masyarakat dan Komuniti Majlis Bandaraya Seremban
 
24
Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) Majlis Bandaraya Seremban 8

Mesyuarat Penyelarasan Aduan & Kepuasan Pelanggan Majlis Bandaraya Seremban

24
Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Mampan 24
 

Mesyuarat Jawatankuasa Unit ‘Task Force’ Penguatkuasaan Hasil

10