LIRIK

Inilah bandar keagungan MBS
Terjaga teratur terindah MBS
Warga hidup damai
Juga saling menghormati
Bersatu sentosa
Penuh rukun dan harmoni

 

Maju kita bersama
Maju dengan MBS
Sayangi bandar kita
Sayang dengan MBS

 

Berkembang ikut arus zaman MBS
Terancang dengan pembangunan MBS
Nikmat kemakmuran
Bangsa dan juga negara
Seiring sehebat
Bandar maju di dunia

 

Maju kita bersama
Maju dengan MBS
Sayangi bandar kita
Sayang dengan MBS

 

Mari bersama
Kita menjaga
Bandar Seremban kita

 

Mari amalkan
Sifat cintakan
Cintakan bandar kita

 

Terus selesa
Maju berjaya
Sempurna segalanya

 

Mesra bahagia
Makmur sentosa
Bandar Seremban kita