Majlis Bandaraya Seremban akan menjalankan kerja penyelenggaraan pusat data. Sehubungan itu, akan berlaku gangguan sementara capaian terhadap sistem aplikasi, emel, internet, portal rasmi dan juga perkhidmatan atas talian pada ketetapan seperti berikut :-

 

Tarikh dan masa gangguan : 18 November 2023(Sabtu) 12.01 pagi hingga 19 November 2023(Ahad) 5.00 petang

 

Segala kesulitan amatlah dikesali. 

 

Terima kasih.