Tahukah anda.... tanggungjawab untuk menyelenggara pokok-pokok persendirian adalah di bawah tanggungjawab pemilik pokok atau pemilik tanah dan bukan di bawah tanggungjawab Majlis Perbandaran Seremban....