Adalah dimaklumkan bahawa, aktiviti migrasi rangkaian backbone di Pusat Data Sektor Awam Putrajaya akan dijalankan mulai 6 November 2020 Jumaat) jam 6 petang sehingga 8 November 2020 (Ahad) jam 6 pagi seperti dalam gambar di bawah. Sehubungan itu, adalah dijangkakan gangguan minima ke atas capaian Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) pada tempoh masa tersebut.  

 

GANGGUAN CAPAIAN SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SISPAA)