BIL GARIS PANDUAN PIAWAIAN PERANCANGAN YANG DISEMAK SEMULA TARIKH PEMBENTANGAN KE JPN TARIKH KELULUSAN MMK TARIKH KELULUSAN MMP CATATAN
1.

GPP13-A
Garis Panduan Perancangan Taman Tema

21 Jan 2014

16 April 2014

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016

Diterima pakai

2.

Garis Panduan Perancangan Taman Atas Bumbung

21 Jan 2014

16 April 2014

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016

Diterima pakai

3.

Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat ( Universal Design)

14 Ogos 2012

5 Dis 2012

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016

Diterima pakai

4.

Garis Panduan Perancangan Padang Golf

21 Jan 2014

16 April 2014

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016

Diterima pakai

5.

GP006-A(1)
Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti

18 Julai

2011

-

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016

Diterima pakai

6.

GP021
Garis Panduan Perancangan Papan Iklan Luar

18 Mei

20120

8 Sept.

2010

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016

GPP Baru.

Diterima pakai dengan pindaan

7.

GP022
Garis Panduan Perancangan “Gated Community And Guarded Neighborhood ”

14 Febuari

2011

16 Mac 2011

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 6/2011 bertarikh 27 Jun 2011

GPP Baru. Diterima pakai dengan pindaan

8.

GP023
Garis Panduan Perancangan Pengenalpastian Bagi Pembangunan Semula Kawasan Brownfield

15 Oktober

2012

5 Dis.

2012

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016

Diterima pakai

9.

GP024
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau

19 Jun

2012

4 April 2012

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016

Diterima pakai

10.

GP025
Garis Panduan Perancangan Lorong Belakang

25 Ogos

2015

21 Okt 2015

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016

Diterima pakai

11.

GP026
Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat

21 Jan

2014

16 April 2014

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016

Diterima pakai

12.

GP027
Garis Panduan Petubuhan Tadika Dan Taska

15 Okt

2012

22 Jan 2014

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016

Diterima pakai

13.

GP007-A(11)
Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit Dan Tanah Tinggi

11 Januari

2010

12 Mei 2010

Majlis Mesyuarat Penuh,MPS Bil 1/2016 bertarikh 27 Jan 2016

GPP Baru JK Tanah Tinggi di peringkat negeri tidak diwujudkan dan semua permohonan pembangunan di kawasan tanah tinggi dan lereng bukit perlu dibawa ke mesyuarat JPN untuk diputuskan

BIL GARIS PANDUAN PIAWAIAN PERANCANGAN YANG DISEMAK SEMULA TARIKH PEMBENTANGAN KE JPN TARIKH KELULUSAN MMK TARIKH KELULUSAN MMP CATATAN
15.

Garis Panduan Laporan Cadangan Pemajuan

22 Okt. 1996

11 Dis. 1996

-

-

16

Garis Panduan Perancanganperusahaan Ternakan Khinzir

8 ogos 1997

29 Sept.1999

-

-

17.

Piawaian Perancangan Tapak Pencawang Elektrik

1 ogos 2000

13 Dis. 2000

-

-

18.

Garis Panduan Kawasan Kolam Takungan Sebahagian Tanah Lapang

1 ogos 2000

13 Dis. 2000

-

-

19.

Piawaian Perancangan Guidelines And Geomatric Standards On Road Network System

6 Feb. 2001

23 Mei 2001

-

-

20.

Garis Panduan Perancangan Tanah Perkuburan Islam Dan Bukan Islam

6 Feb 2001

23 Mei 2001

-

Semakan

semula

21.

Garis Panduan Perancangan Perindustrian

2 April 2001

29 Ogos 2001

-

Semakan

semula

22.

Garis Panduan Perancangan Perdagangan

2 April 2001

29 Ogos 2001

-

Semakan

semula

23.

Garis Panduan Perancangan Perumahan Pekerja Kilang

2 April 2001

29 Ogos 2001

-

Semakan

semula

24.

Garis Panduan Perancangan Tanah Lapang Dan Rekreasi

1 Ogos 2000

17 April 2002

-

Semakan

semula

25.

Piawaian Perancangan Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau

5 Feb 2002

17 April 2002

-

Semakan

semula

26.

Garis Panduan Perancangan Tempat Ibadat Islam

12 Ogos 2002

25 Sept 2002

-

Semakan

semula

27.

Garis Panduan Perancangan Tapak Incinerator

9 Okt. 2001

6 Feb.2002

-

-

28.

Garis Panduan Perancangan Tapak Pelupusan Sisa Toksid Dan Dan Sisa Pepejal

9 Okt.2001

6 Feb. 2002

-

-

29.

Piawaian Perancangan Penyediaan Kemudahan Asas Dan Fizikal Berkaitan Program Rakan Muda

9 Okt. 2001

17 April 2002

-

-

BIL GARIS PANDUAN PIAWAIAN PERANCANGAN YANG DISEMAK SEMULA TARIKH PEMBENTANGAN KE JPN TARIKH KELULUSAN MMK TARIKH KELULUSAN MMP CATATAN

31.

Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Kawasan Tasik

5 Feb. 2002

17 April 2002

-

-

32.

Garis Panduan Perumahan Kos Sederhana Satu Dan Dua Tingkat

12 Ogos 2002

25 Sept. 2002

-

-

33.

Piawaian Perancangan Standard Perumahan Kebangsaan Bagi Perumahan Kos Rendah Satu Dan Dua Tingkat (CIDB)

12 Ogos 2002

25 Sept. 2002

-

-

34.

Garis Panduan Perancangan Tempat Letak Kereta

17 Dis 2002

23 April 2003

-

-

35.

Garis Panduan Perancangan Perumahan Kos Sederhana (Rumah Pangsa)

17 Dis. 2002

23 April 2003

-

-

36.

Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembentungan

30 Jun 2003

17 Dis. 2003

-

-

37.

Piawaian Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat

24 April 2007

26 Mac 2008

-

-

38.

Garis Panduan Perancangan Susun Atur Yang Optima Bagi Kawasan Perumahan

17 Julai 2007

19 Sept. 2007

-

-

39.

Garis Panduan Perancangan Dan Pembangunan Taman Awam Dan Rekreasi Bertema

25 Sept.2007

30 April 2008

-

-

40.

Garis Panduan Pembangunan Burung Wallet (1GP)

19 April 2011

6 Julai 2012

-

-

41

 

Garis Panduan Perancangan Dan Pembangunan Pangsapuri Perkhidmatan (Service Apartment) Negeri Sembilan

-

-

-

-