PEMBELIAN DATA GEOSPATIAL MBS

Penjualan Pelan Geospatial secara salinan keras (Hardcopy) mengikut saiz pelan adalah seperti berikut :

KADAR BAYARAN DITETAPKAN

BIL

SAIZ KERTAS

CETAKAN BERWARNA (RM)

CETAKAN TIDAK BERWARNA (RM)

1

A0

250.00

125.00

2

A1

120.00

60.00

3

A2

60.00

30.00

4

A3

30.00

15.00

5

A4

20.00

10.00

 

Penjualan Pelan UAV secara salinan keras (Hardcopy) dalam bentuk foto udara melalui cerapan (Unmanned Aerial Vehicle) UAV mengikut saiz pelan adalah seperti berikut :

KADAR BAYARAN DITETAPKAN

BIL

SAIZ KERTAS

CETAKAN BERWARNA (RM)

CETAKAN TIDAK BERWARNA (RM)

1

A3

60.00

30.00

2

A4

30.00

15.00

 

Penjualan data Geospatial secara salinan lembut (softcopy) mengikut saiz data adalah seperti berikut :

KADAR CAJ DATA GEOSPATIAL DIGITAL

BIL

SAIZ DATA

KOS ASAS

KOS PEMPROSESAN

KOS MEDIA

RM

1

1MB yang Pertama

60.00

120.00

10.00

190.00

2

1MB yang seterusnya

60.00

-

-

60.00

* Data geospatial digital ini diambil secara Unmanned Aerial Vehicle (UAV)