• Merekabentuk bandar untuk manusia
 • Perkhidmatan perbandaran bertaraf dunia
 • Bandar Raya Adil dan Inklusif untuk semua
 • Mesra pelabur, peniaga dan penjaja
 • Pembangunan sumber manusia yang mantap
 • Ke arah Bandar Raya Pelancongan
 • Pemuliharaan bandar dan bangunan warisan
 • Taman – taman rekreasi yang mampu bersaing dengan yang terbaik
 • Pembangunan berasaskan teknologi hijau dan mampan
 • Masyarakat yang prihatin alam sekitar
 • Melibatkan penduduk dalam pengurusan perbandaran dan aktiviti kemasyarakatan
 • Menunaikan tanggungjawab sosial
 • Dunia tanpa sempadan
 • Kecemerlangan sukan
 • Mengutamakan pengangkutan awam dan alternatif
 • Bandar Raya Selamat
 • Masyarakat berilmu