PROSEDUR BAGI KAWALAN KEATAS KES-KES DEMAM DENGGI YANG DI LAPORKAN OLEH PEJABAT KESIHATAN DAERAH SEREMBAN DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH SEMBURAN ASAP.

PROSES KERJA

 1. Menerima laporan kejadian kes demam denggi  daripada Pejabat Kesihatan Daerah Seremban

 2. Merekod kes yang dilaporkan ke dalam Buku  Daftar Kes Demam Denggi

3. Memanjangkan kes kepada PPKP U29/32 untuk semakan

 4. Membuat semakan terhadap kes yang dilaporkan dan tindakan yang telah diambil oleh PKS dan memanjangkan kepada Pengarah untuk makluman dan arahan

5. Mengarahkan PPKP U29/32 untuk menjalankan kerja kawalan kes demam denggi sekiranya masih belum diambil tindakan

 6. Mengatur jadual kerja bagi kawalan kes demam denggi mengikut lokaliti  yang diarahkan

 7. Menyediakan peralatan untuk kawalan kes denggi  dan kakitangan dengan menggunakan Senarai Semak

 

PROSES KERJA

1. Menjalankan  aktiviti kawalan kes demam denggi menggunakan kaedah fogging atau Cold Fog ( ULV ) bersama dengan Pekerja Rendah Awam dan Pemandu sepertimana dalam Arahan Kerja Semburan Asap Kes Demam Denggi

2. Menyediakan Laporan Harian Aktiviti Kawalan Kes Demam Denggi dan Laporan Bulanan Kawalan Kes Demam Denggi / Pencegahan Kes Demam Denggi dan di panjangkan kepada PPKPU29/32 untuk semakan

3. Menyemak Laporan Bulanan Kawalan Kes Demam Denggi / Pencegahan Kes Demam Denggi dan di panjangkan kepada Pengarah JLB untuk makluman dan arahan

4. Mengarahkan supaya Laporan Bulanan Kawalan Kes Demam Denggi / Pencegahan Kes Demam Denggi  dimaklumkan kepada PKS 

5. Menyediakan surat makluman Kawalan Kes Demam Denggi / Pencegahan Kes Demam Denggi dan memanjangkan kepada PPKP U32 untuk semakan.

6. Memanjangkan surat makluman Kawalan Kes Demam Denggi / Pencegahan Kes Demam Denggi kepada Pengarah JLB untuk tandatangan

7. Menghantar surat makluman Kawalan Kes Demam Denggi / Pencegahan Kes Demam Denggi  Pegawai Kesihatan Daerah Seremban melalui pos

8. Failkan laporan dan surat makluman