• Menyediakan perkhidmatan kepada semua warga Bandar Raya Seremban seperti perkhidmatan pembersihan bandar, menyediakan kawasan rekreasi dan kemudahan infrastuktur.
  • Menyediakan dan menyelenggara kemudahan awam dan infrastruktur untuk warga Bandar Raya Seremban seperti penyelenggaraan jalan, longkang, lampu jalan, dewan, pusat komuniti dan kemudahan sukan.
  • Menyediakan dan menyelenggara kemudahan sosial dan riadah seperti taman permainan kanak-kanak serta taman awam.
  • Mengawalselia kelulusan kebenaran merancang, pelan pembinaan bangunan dan penyediaan infrastruktur.
  • Mengawalselia kesihatan awam dan mencegah penyakit berjangkit.
  • Mengawalselia kelulusan lesen perniagaan.
  • Memperkukuhkan jalinan usahasama dalam projek pembangunan, perniagaan dan gerai bagi memberi peluang kepada warga Bandar Raya Seremban melibatkan diri dalam bidang perniagaan.
  • Penguatkuasaan undang-undang sedia ada secara optimum.