SENARAI SEMAK URUSETIA PUSAT SETEMPAT (OSC)

BIL

PERKARA

JUMLAH SALINAN

PSP

(√)

OSC

(√)

CATATAN

1.

Surat permohonan rasmi daripada perunding bertauliah

1

 

 

 

2.

Senarai Semak Permohonan Landskap

1

 

 

 

3.

Surat permohonan rasmi daripada perunding bertauliah

1

 

 

 

4.

Salinan Resit Bayaran untuk memproses pelan

1

 

 

 

5.

Borang Permohanan Kelulusan Pelan Landskap

1

 

 

 

6.

Salinan Sijil Pendaftaran Arkitek Landskap terkini

1

 

 

 

7.

Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat Arkitek Landskap terkini

1

 

 

 

8.

Pelan Landskap Bersaiz A1 (Pelan Perlu ditandatangani oleh Pemilik dan Arkitek Landskap yang bertauliah (mempunyai cop I.L.A.M) )

 

1

 

 

1 Salinan Soft Copy Dalam format AutoCAD (DXF/DWG), Jpeg dan PDF

9.

Salinan Surat Kelulusan Pelan Kebenaran Merancang yang telah diluluskan

1

 

 

 

SENARAI SEMAK JABATAN TAMAN DAN LANDSKAP, MBS

BIL

PERKARA

JUMLAH SALINAN

PSP

(√)

JL

(√)

CATATAN

1.

Senarai Semak Permohonan Landskap

1

 

 

 

2.

Surat permohonan rasmi daripada perunding bertauliah

1

 

 

 

3.

Salinan Resit Bayaran untuk memproses pelan

1

 

 

 

4.

Borang Permohanan Kelulusan Pelan Landskap

1

 

 

 

5.

Salinan Sijil Pendaftaran Arkitek Landskap terkini

1

 

 

 

6.

Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat Arkitek Landskap terkini

1

 

 

 

7.

Pelan Landskap  - Pelan tapak & Pelan Lokasi hendaklah ditunjukkan (Hendaklah menggunakan skala yang jelas dan bersesuaian)

 

Bersaiz A1 - 1 Linen + 4 Kertas

Bersaiz A3 - 3 Kertas

 

 

 

Pelan Perlu ditandatangani oleh Pemilik dan Arkitek Landskap yang bertauliah (mempunyai cop I.L.A.M)

dan

1 Salinan Soft Copy Dalam format AutoCAD (DXF/DWG),Jpeg dan PDF

8.

Salinan Surat Kelulusan Pelan Kebenaran Merancang yang telah diluluskan

1

 

 

 

9.

Salinan pelan-pelan lantai yang berkaitan dengan kerja-kerja landskap

1

 

 

 

10.

Pelan Tampak/keratan

1

 

 

 

11.

Pelan keratan jajaran jalan sehingga ke bangunan

1

 

 

 

12.

Pelan Permainan dan kelengkapan tanam dikemukakan

1

 

 

Rujuk kepada Jabatan Taman dan Landskap Majlis Bandaraya Seremban

13.

Nama saintifik, nama biasa, jarak tanaman, garispusat, ketinggian pokok, simbol dan jumlah tanaman (rujuk format di lampiran D)

1

 

 

 

14.

Penandaan pokok sedia ada (jika ada)

 1. Pokok sedia ada dinyatakan.
 2. Pokok yang dialihkan, dinyatakan.
 3. Pokok sediada ada perlu ditebang.

1

 

 

 

15.

Bagi pelan kelulusan penebangan pokok sedia ada, perlu mengandungi perkara-perkara berikut :

 1. Pelan topografi kawasan pembangunan & lokasi pokok;
 2. Nama sepsis pokok terlibat;
 3. Ukuran pokok (garispusat/lilitan dan ketinggian)
 4. Pelan menunjukkan lokasi pokok dan jumlah yang terlibat;
 5. Gambar-gambar pokok yang terlibat ditapak projek

 

Nota : Bayaran bagi setiap pokok ditebang ditentukan berasingan.

1

 

 

 

16.

Pokok Rasmi Majlis Bandaraya Seremban :

 1. Pokok teduhan/utama - Lagestroemia florinbunda (Bungor)
 2. Palma - Wodyetia bifurcata (Pinang ekor musang)
 3. Renek - Canna indica (bunga tasbih) & Hibiscus rosa sinensis (bunga raya)

1

 

 

 

17

Sekiranya mempunyai cadangan Landskap Kejur (Hardscape), pelan perincian bagi Landskap Kejur (Hardscape) hendaklah dikemukakan bersama. Contoh :

 1. Wakaf/Gazebo
 2. Siar Kaki/Pavement
 3. Gelanggang
 4. Kerusi Taman
 5. Lampu Taman
 6. Tong Sampah/Dustbin
 7. Papan Tanda Larangan( Sila rujuk spesifikasi dari Jabatan Landskap)
 8. Padang Permainan/ Intergrated Playground

1

 

 

 

BORANG KADAR BAYARAN PROSES PELAN LANDSKAP

JABATAN TAMAN DAN LANDSKAP, MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

JENIS PEMBANGUNAN/PROJEK

BAYARAN YANG DIKENAKAN

Kategori “A”

 1. Kondominium
 2. Kompleks Sukan/Taman Rekreasi
 3. Pembangunan Padang Golf
 4. Pembangunan Bersepadu/Mixed Development
 5. Perumahan melebihi 300 unit
 6. Lebuhraya
 7. Projek-projek pembangunan melebihi 50 ekar

RM250.00
setiap permohonan

Kategori “B”

 1. Kompleks Beli-belah
 2. Hotel
 3. Institusi Perdagangan
 4. Institusi Pendidikan
 5. Rumah kedai yang melebihi 20 unit yang dikemukakan berasingan
 6. Perumahan dari 100 unit – 300 unit
 7. Pangsapuri
 8. Kawasan rekreasi
 9. Kompleks sukan
 10. Taman bandar & tasik kejiranan
 11. Projek perumahan

RM150.00
setiap permohonan

Kategori “C”

 1. Rumah Kedai yang tidak melebihi 20 unit yang dikemukakan berasingan.
 2. Kilang perusahaan Ringan yang mempunyai 2 ekar. Setiap ½ ekar berikutnya adalah dikenakan bayaran tambahan RM10.00.
 3. Bangunan Tadika.
 4. Rumah Ibadat.
 5. Stesen Bas.
 6. Projek Perumahan yang tidak melebihi 100 unit.
 7. Kompleks perdagangan
 8. Rumah penginapan
 9. Pejabat-pejabat kerajaan dan swasta.
 10. Lot-lot kedai.
 11. Kilang-kilang sesebuah dan bertingkat.

RM100.00
setiap permohonan

Kategori “D”

 1. Kerja-kerja tambahan, pengecualian dan pindaan kepada kilang-kilang yang melibatkan kerja-kerja landskap.
 2. Kerja-kerja tambahan dan ubahsuai landskap bagi stesen minyak.

RM50.00
setiap permohonan