Ketua Pegawai Maklumat

Mas Midyawan Bin Yahya 

No Telefon : 06-765 4776
Email : midyawan@mbs.gov.my

 

Peranan dan Tanggungjawab :

Menentukan keperluan keselamatan ICT.

Menguatkuasakan DKICT MBS.

Memperkasakan tadbir urus keselamatan ICT MBS.

Merancang pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT.

Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MBS.