BIL

PERKARA

MUAT TURUN

1.

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

download

2.

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

download

3.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

download

4.

Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)

 

5.

Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)

download

6.

Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)

 

 

*Bagi tujuan penggabungan dan penaiktarafan Majlis Perbandaran Seremban dan Majlis Perbandaran Nilai sebagai Majlis Bandaraya Seremban, kesemua undang-undang kecil, perintah dan peraturan yang diwartakan bagi Majlis Perbandaran Seremban dan Majlis Perbandaran Nilai adalah kekal dan berkuatkuasa untuk Majlis Bandaraya Seremban sehingga pembatalan atau pindaan dibuat.