• RM 300.00 / bagi setiap gotong-royong yang dijalankan (SEREMBAN / NILAI)
  • Setiap siap gotong-royong, laporan dikemukakan kepada JLB untuk pengesahan dan JLB akan memanjangkan memo kepada JKA untuk pembayaran
     

MUAT TURUN BORANG