Padang Bola Sepak MBS akan beroperasi semula mulai 4 Oktober 2021

SOP Penggunaan Padang Bola Sepak MBS

KEMUDAHAN SUKAN KADAR SEWAAN (RM)

Padang NS, Lobak dan Rasah Jaya

Semua padang (1 sesi 2 jam)

Acara-acara am (1 hari)

 

 45.00

 180.00