Jawatankuasa/ Lembaga Majlis Penuh Seremban

Organisasi pentadbiran Majlis Bandaraya Seremban diketuai oleh seorang Datuk Bandar dengan dibantu oleh seorang Setiausaha Majlis berserta 11 orang Ketua Jabatan, 5 orang Ketua Unit dan 24 orang Ahli Majlis.

Dalam urusan pentadbirannya, Majlis Bandaraya Seremban mempunyai 13 Jawatankuasa Kecil yang bertanggungjawab untuk menentukan dasar - dasar dan polisi yang akan dilaksanakan oleh Majlis. Jawatankuasa - Jawatankuasa Kecil tersebut ialah :-

 

JAWATANKUASA-JAWATANKUASA MAJLIS

JAWATANKUASA BILANGAN AHLI MAJLIS

Mesyuarat Majlis Penuh

24

Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Maksud - Maksud Am (JKMA)

12

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC)

7

Mesyuarat Jawatankuasa Lalulintas, Pengangkutan Awam dan Infrastruktur

24

Mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Rayuan Cukai Taksiran

11

Mesyuarat Jawatankuasa Program Bandar Selamat

24

Mesyuarat Jawatankuasa Kekemasan Bandar dan Landskap

24

Mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan Majlis Bandaraya Seremban

18

Mesyuarat Jawatankuasa Taskforce Pengindahan Dan Pemuliharaan Bangunan Usang Seremban
 
21

Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan & Pembersihan Bandar Dan Pusat Setempat (OSC)

24

Lembaga Tatatertib

2

Lembaga Pengambilan dan Kenaikan Pangkat

3

Lembaga Rayuan Tatatertib

2

Mesyuarat Jawatankuasa Penyelaras Pembangunan Masyarakat dan Komuniti Majlis Bandaraya Seremban
 
24
Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) Majlis Bandaraya Seremban 8

Mesyuarat Penyelarasan Aduan & Kepuasan Pelanggan Majlis Bandaraya Seremban

24
Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Mampan 24
 

Mesyuarat Jawatankuasa Unit ‘Task Force’ Penguatkuasaan Hasil

10