MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MEMACU MALAYSIA VISION VALLEY KE ARAH BANDAR PINTAR DAN RENDAH KARBON


Seremban, 28 Mei 2024 - YB Datuk Seri Haji Jalaluddin bin Haji Alias, EXCO kanan Kerajaan Negeri Sembilan telah mewakili YAB Dato' Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan bagi merasmikan Seminar Memacu Malaysia Vision Valley Ke Arah Bandar Pintar Dan Rendah Karbon di Hotel Royal Chulan, Seremban.


Seminar ini telah dihadiri seramai 300 orang peserta terdiri daripada pelbagai negeri di Malaysia untuk mendengar taklimat yang disampaikan oleh speaker jemputan mengenai isu bandar dan rendah karbon.
Majlis Bandaraya Seremban dalam usaha ke arah perancangan dan pembangunan agenda bandar pintar serta rendah karbon dalam menangani cabaran serta sebagai satu manifestasi ke arah hasrat Negara sebagai Negara Pintar (Smart Nation).


Turut hadir semasa majlis diadakan ialah YB Tuan Arul Kumar a/l Jambunathan (Pengarah Jawatankuasa Bertindak Pembangunan Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Pengangkutan), YB Tuan Teo Kok Seong (Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Perindustrian dan Hal Ehwal Bukan Islam), YBhg. Dato' Muhamad Nahar bin Haji Mohd Sidek (Timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan), YBhg. Dato' Masri bin Haji Razali (Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban), Ahli-Ahli Majlis MBS, Ketua-Ketua Jabatan/Unit MBS dan pengamal media.

MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MEMACU MALAYSIA VISION VALLEY KE ARAH BANDAR PINTAR DAN RENDAH KARBON MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MEMACU MALAYSIA VISION VALLEY KE ARAH BANDAR PINTAR DAN RENDAH KARBON
MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MEMACU MALAYSIA VISION VALLEY KE ARAH BANDAR PINTAR DAN RENDAH KARBON MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MEMACU MALAYSIA VISION VALLEY KE ARAH BANDAR PINTAR DAN RENDAH KARBON
MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MEMACU MALAYSIA VISION VALLEY KE ARAH BANDAR PINTAR DAN RENDAH KARBON MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MEMACU MALAYSIA VISION VALLEY KE ARAH BANDAR PINTAR DAN RENDAH KARBON
MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MEMACU MALAYSIA VISION VALLEY KE ARAH BANDAR PINTAR DAN RENDAH KARBON MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MEMACU MALAYSIA VISION VALLEY KE ARAH BANDAR PINTAR DAN RENDAH KARBON
MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MEMACU MALAYSIA VISION VALLEY KE ARAH BANDAR PINTAR DAN RENDAH KARBON MAJLIS PERASMIAN SEMINAR MEMACU MALAYSIA VISION VALLEY KE ARAH BANDAR PINTAR DAN RENDAH KARBON